Skanska customer registry

Rekisteriseloste (Henkilötietolaki (523/1999) §10). Laatimispäivä: 6.2.2014

1. Rekisterinpitäjä

Skanska Oy
PL 114
00101 Helsinki
Puh. 020 719 211

2. Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa

Sari Perento
Skanska Oy
PL 114
00101 Helsinki
Puh. 020 719 211

etunimi.... [at] skanska.fi

3. Rekisterin nimi

Skanskan asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyt saavat Skanskalta Skanskan uutiskirjeen ja/tai Skanskan julkaisuja.
Rekisteriä käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sidosryhmäsuhteiden (ei Skanska Kotien kuluttaja-asiakkaiden osalta) hoitamiseen ja kehittämiseen, tilastointiin, analysointiin, asiakaspalautteen keräämiseen, markkinointiin, markkinatutkimukseen ja markkinointikilpailuiden järjestämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Etu- ja sukunimi
  • Henkilön tehtävänimike (ei kaikista henkilöistä)
  • Osoite, puhelinnumero, sähköposti
  • Yritys

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käytössä on seuraavat tietolähteet:

  • Asiakasrekisteriin merkitty tai hänen työnantajansa toimittaa rekisteriin merkittävät tiedot.
  • Kaupallisista tietolähteistä hankitut tiedot.
  • Asiakas- ja sidosryhmäyhteisöjen tiedotteista tai uutisista saadut tiedot.
  • Asiakkailta kaupallisten projektien yhteydessä saadut tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei tehdä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tehdä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Tietojen käyttöoikeudet on määritelty.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisessä muodossa rekistereissä olevat tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin. Tietojen käyttöoikeudet on määritelty, ja ne on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.